PRIHLÁSENIE

KONTAKT

ECONreal spol, s.r.o.

sídlo: Na Piesku 6/A, 821 05 Bratislava
prevádzka: Štefánikova 84, 949 01 Nitra
IČO: 35968966
DIČ: 2020096296
IČ DPH SK2020096296


Ing. Marián Chrenko

Mob: +421 904 236 438
e-mail: profiucto@profiucto.sk
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel:  Sro, vložka číslo: 55922/B.